Sessie 9 : Donderdag 5/10/2017 – 9:00

Veiligheid van het wegennet: bermbeveiliging, passieve veiligheid

Samenvatting

Het principe van de “vergevingsgezinde weg” als wezenlijk element in de aanpak van een veiligheidssysteem (Safe System) is ruim twee decennia geleden ontstaan. De omzetting van het principe in praktijkgidsen en richtlijnen voor de inrichting van bermen is sindsdien een belangrijk aandachtspunt voor wegbeheerders. Tal van praktische beperkingen en opeenvolgende technische nieuwigheden maken echter dat toepassing op het terrein een voortdurende uitdaging is.

Tijdens deze sessie wordt vooreerst het nut van een doortastend bermbeleid onder de aandacht gebracht. Voorts worden de huidige voorzieningen voor het bereiken van de ambitieuze doelstellingen op het vlak van verkeersveiligheid belicht. Ten slotte worden innovatieve technische oplossingen voor afschermende constructies en passieve veiligheidsuitrusting gepresenteerd.

Technische coördinatie & animatie

Xavier Cocu (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Programma

Vergevingsgezinde wegen in Vlaanderen
Erik De Bisschop (Agentschap Wegen en Verkeer)

Nood aan en nut van een bermbeleid
Carolien Willems (Safety Product)

Beveiliging van middenbermen op autosnelwegen in België
Fabrice Chatué (SGGT-Safe German Guardrail Technology)

Nieuwe in situ afschermende constructies: veiligheid en duurzaamheid gaan hand in hand
Johnny Kellens (nv Omnibeton sa)

Ontwikkeling van nieuwe efficiënte en concurrerende oplossingen voor de verkeersveiligheid
Claudia Cofano (CRM Group – AC&CS)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 9 →