Sessie 8 : Donderdag 5/10/2017 – 9:00

Controle van verdichting van funderingen en ophogingen –  
  Gerecyclede materialen

Samenvatting

De verbetering van controlemethoden, de eventuele correlatie tussen proeven en het onderzoek naar snelle en betrouwbare proeven blijven actuele onderwerpen. Naast de controle op de verdichting van ophogingen en baanbedden wordt in deze sessie aandacht besteed aan de controle op het draagvermogen van sleufbodems en de aanvulling van sleuven. Ook wordt de proef met de lichte slagsonde gepresenteerd. Voorts worden verschillende verdichtingsmethoden (met klassieke en lichtere middelen) vergeleken.

Uit ecologisch oogpunt kunnen zelfverdichtende uitgraafbare materialen (ZUM’s) en gerecyclede aggregaten als alternatieve oplossingen voor natuurlijke materialen worden toegepast, mits naleving van passende criteria (op het vlak van duurzaamheid en uitgraafbaarheid). Momenteel wordt onderzoek verricht om deze criteria te bepalen en te valideren.

Technische coördinatie & animatie

Colette Grégoire (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Programma

Vergelijking tussen de verschillende a posteriori controlemethodes voor de verdichting van ophogingen
Philippe Welter (Service public de Wallonie)

Verdichtingscontrole van gronden met slagsonderingen: voorlopige resultaten bekomen op een recent uitgevoerd proefvak en op aanvullingen in OCW-proefsleuf
Frank Theys (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Gebruik van de lichte slagsonde van het OCW voor de controle van rijwegbedden, baanbedden en sleuven. Feedback van ervaringen
Hughes Legrain (BCRC-INISMa)

Voorstelling van een werffiche “sleufbodem”
Benoît Janssens (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Controle van de kwaliteit en de evolutie op lange termijn van zelfverdichtende uitgraafbare materialen (ZUM’s) met behulp van de PANDA-slagsondering
Benoît Janssens (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Prestaties van gerecycleerd mengpuin in de wegenbouw: resultaten van het Aperroutproject
Audrey Van der Wielen (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Vragenronde

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 8 →