Sessie 7 : Donderdag 5/10/2017 – 9:00

Betonverhardingen en bestratingen in de stedelijke omgeving en  
  de openbare ruimte

Samenvatting

België is een land waar beton een prominente plaats heeft verworven in het domein van de wegenbouw. De voorbije 20 jaar is er echter ook een belangrijke toename in het gebruik van betonverhardingen in de stedelijke en bebouwde omgeving waarbij de klassieke voordelen van beton (duurzaam, slijtvast, onderhoudsvrij) gecombineerd worden met andere eisen op het vlak van esthetiek, toegankelijkheid, geluid, multimodaal vervoer en zelfs integraal waterbeheer.

In deze sessie passeren verschillende toepassingen de revue die aangeven hoe verhardingen in beton en bestratingen kunnen bijdragen aan een kwaliteitsvolle en duurzame inrichting van de openbare ruimte en de stadsomgeving. Dit zijn onder meer gekleurd beton, geluidsarme betonverhardingen, tram-busbanen in beton, waterdoorlatende bestratingen en verhardingen met prefab betonplaten, waarbij telkens de ontwerptechnische en uitvoeringsaspecten aan bod komen.

Technische coördinatie

Elia Boonen (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Animatie

Pieter De Winne (Agentschap Wegen en Verkeer) en Sylvie Smets (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Programma

Publieke Ruimte voor de volgende generatie – casestudie van een fietsstraat te Peer
Thierry Hermans (Antea Group)

Next Generation Concrete Surface (NGCS). Eindelijk een stille én duurzame wegverharding?
Barbara Vanhooreweder (Agentschap Wegen en Verkeer)

19 betontoepassingen in 19 Brusselse gemeenten
Anne Beeldens (AB-Roads)

Duurzame tram(bus)banen voor een multimodaal verkeer
Filip Flement (De Lijn)

Waterdoorlatende bestratingen: een ecologische en duurzame verharding binnen het integraal waterbeleid
Frank Gendera (EBEMA N.V. i.o.v. Febe)

Een verharding in geprefabriceerde betonplaten voor het project Galaxia in Libin-Transinne
Gwenaëlle Tyberghein (ARCADIS)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 7 →