Sessie 6 : Woensdag 4/10/2017 – 15:30

Smart Mobility – Big Data

Samenvatting

Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de plaatsing van talrijke sensoren, worden dagelijks grote hoeveelheden data ingewonnen. Het verschijnen van deze Big Data zorgt voor nieuwe mogelijkheden bij het ontwerpen en beheren van de wegen en voor de mobiliteit in het algemeen.

Deze sessie zal een overzicht geven van recent uitgevoerde toepassingen met deze data op het gebied van veiligheid, verkeer en de flux van personen of van goederen. De opportuniteiten zijn veelvuldig voor alle actoren, zowel publiek als privé, in een context van snel evoluerende verplaatsingsgewoontes.

Technische coördinatie & animatie

Karl Determe (Brussel Mobiliteit)

Programma

De mogelijkheden van floating truck data voor steden
Tias Guns (VUB-MOBI)

Nieuwe mobiliteitsindicatoren creatie voor mobiliteitsstudie door “Big Data”
Pierre Tacheron (Transitec)

Hoe kan de infrastructuur en het gebruik van het wegennet verbeterd worden
door gebruik te maken van Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS)?

Philip Taillieu (Be-Mobile)

Verkeerskundig potentieel van VIAPASS data
Sven Vanderhaegen (GEO solutions) en Pieter van Houwe (Mint)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 6 →