Sessie 4 : Woensdag 4/10/2017 – 15:30

Kwaliteitsvolle voetgangers- en fietsinfrastructuur:
een noodzaak voor de weggebruiker !

Samenvatting

Duurzame vervoerwijzen zoals fietsen en stappen promoten is een belangrijke uitdaging in onze huidige samenleving. Dat vereist echter kwaliteitsvolle en aantrekkelijke infrastructuur die het gebruik van deze actieve vervoerwijzen aanmoedigt. De wegbeheerder moet daarbij rekening houden met de wensen en behoeften van de gebruikers, in het bijzonder op het vlak van comfort, veiligheid en toegankelijkheid.

Tijdens deze sessie wordt de nauwe en onlosmakelijke samenhang tussen de gebruiker en de ontwerper van deze infrastructuur belicht aan de hand van een aantal thema’s zoals verhardingen voor fietsvoorzieningen, criteria voor de toegankelijkheid voor iedereen, grondbeginselen voor de aanleg en inrichting, enz. Ten slotte worden ook aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren.

Technische coördinatie

Olivier Van Damme (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Animatie

Sofie Walschap (Brussel Mobiliteit)

Programma

Inleiding
Sofie Walschap (Brussel Mobiliteit)

Fietsvoorzieningen: ontwerp en materiaalgebruik
Veerle Schoutteet (Agentschap Wegen en Verkeer)

Fietspadverhardingen: wat hoort waar ?
Jan Vilain (Infopunt Publieke Ruimte)

De toegankelijkheid en het comfort voor voetgangers als nieuw paradigma voor de inrichting van de openbare ruimten
Grégory Moors (Brussel Mobiliteit)

De kwaliteit van de uitvoering van fiets- en voetgangersvoorzieningen garanderen:
constateringen en aanbevelingen
Olivier Van Damme (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Vragenronde

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 4 →