Sessie 3 : Woensdag 4/10/2017 – 13:30

Openbare verlichting: van visie naar uitvoering

Samenvatting

Op nachtfoto’s van grote hoogte verschijnt België steevast als een lichtvlek op het Europese continent. Stijgende energiekosten en klimaatdoelstellingen doen beheerders van openbare verlichting echter nadenken om rationeler om te gaan met openbare verlichting. Lokale besturen en Gewestelijke overheden sluiten niet langer uit dat de lichten ’s nachts gedoofd worden. In een aantal presentaties wordt belicht hoe weloverwogen keuzes voor (het doven van) openbare verlichting mits een aantal randvoorwaarden kunnen bijdragen aan een aangenamere omgeving zonder in te boeten op verkeersveiligheid of veiligheidsgevoel.

Technische coördinatie

Kris Redant (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Animatie

Bénédicte Collard (Sibelga)

Programma

Inleiding
Bénédicte Collard (Sibelga)

Schaduwen en verlichting in de stad
Alain Lefebvre (Brussel Mobiliteit)

Leidraad voor de verlichting van openbare wegen
Koen Putteman (Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde)

Lichtvisie gewestwegen in Vlaanderen: inhoud en toepassing
Erik De Bisschop (Agentschap Wegen en Verkeer)

Lichtplan gemeente Staden: doelstellingen, opmaak, flankerende maatregelen en uitvoering
Evelyne Crabbe (Staden)

Modernisering van de openbare verlichting op de verkeerswisselaar van Daussoulx
Samir Wariach (Service public de Wallonie)

Vragen-antwoorden en conclusies
Bénédicte Collard (Sibelga)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 3 →