Sessie 22 : Vrijdag 6/10/2017 – 11:00

Bouwen en renoveren van kunstwerken in stedelijke gebieden

Samenvatting

Kunstwerken zijn een integraal onderdeel van onze steden. Soms waren ze bedacht in de logica van alles voor de auto, maar vaak zijn ze een essentieel instrument van de stedelijke mobiliteit dat kan zacht of niet zijn. Het intensive gebruik van deze kunstwerken maak hun renovatie vaak moeilijke en vereist een flinke dosis fantasie en innovatie.

De eerste drie presentaties gaan over grote stedelijke bruggen met verschillende toekomst: renoveren als bestaand (Charleroi), aangepast aan de nieuwe uitdagingen van de mobiliteit (Gent) of zelfs geschrapt (Brussel) voor een nieuwe visie van de stad.

Bij de ontwikkeling van de zachte mobiliteit, zijn bruggen en meer en meer nodig instrument. Hun specificiteiten brengen nieuwe mogelijkheden en nieuwe problemen tijdens hun conceptie; de vierde presentatie zal over een voetgangersbrug in Luik gaan.

De nieuwe materialen kunnen ook oplossingen in dit grote thema van de renovatie van stedelijk kunstwerken. Het gebruik van polymeer vezels wordt het doel van de vijfde presentatie.

Uiteindelijk werd het onmogelijk te spreken over kunstwerken tijdens een Wegencongres zonder over tunnels te spreken. De laatste presentatie zal over het ambitieuze project van de Brusselse tunnels renovatie zijn.

Technische coördinatie

Pierre Gilles (Service public de Wallonie)

Animatie

Pierre Gilles (Service public de Wallonie) en Stefan Heuninck (Agentschap Wegen en Verkeer)

Programma

Herstelling van R9 zuid in Charleroi
Sébastien Houdart (Service public de Wallonie)

Ombouw van de R4 West en Oost in Gent, Evergem en Zelzate (Project R4WO)
Ann Velghe (De Werkvennootschap)

Afbraak van het Reyersviaduct, of de illustratie dat een nieuwe mobiliteitsvisie mogelijk is
Eric Monami-Michaux en Vincent Thibert (Brussel Mobiliteit)

Opvolging techniek voor en na opening van het loopbrug ‘La Belle Liégeoise’ in Luik
Patrice Toussaint (Service public de Wallonie)

Composiet voor nieuwe bruggen of voor rehabilitatie van kunstwerken: laag eigen gewicht, weinig onderhoud, hogere functionaliteit
Martijn Veltkamp (FiberCore Europe)

Meerjareninvesteringsprogramma voor de beveiliging en de renovatie van de wegverkeertunnels
die worden beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Arthur Kabuya (Brussel Mobiliteit)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 22 →