Sessie 21 : Vrijdag 6/10/2017 – 09:00

Duurzame wegen – Geluid

Samenvatting

Verkeerslawaai is een groot probleem in onze stedelijke omgeving. In het kader van een duurzame ontwikkeling moeten we blijven zoeken naar goede oplossingen die deze hinder kan verminderen. In deze sessie worden verschillende onderzoeken en hun conclusies voorgesteld, gaande van specifieke stedelijke aspecten en de ervaring van omwonenden, over geluidschermen en meetmethoden voor geluid en rolweerstand, tot innovatieve asfalt- of rubbermengsels voor stillere wegdekken.

Technische coördinatie & animatie

Luc De Bock (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Programma

Update vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad
Anneleen Bergiers (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Beheer van geluidschermen in het Waalse gewest
Sébastien Marcocci (Service public de Wallonie)

Pilootstudie in Antwerpen: geluidreducerende dunne deklagen in een stedelijke omgeving
Anneleen Bergiers (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Ontwikkeling van een geluidarm poro-elastisch wegdek – resultaten van het PERSUADE-project
Luc Goubert (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Luc Goubert en Anneleen Bergiers (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 21 →