Sessie 20 : Vrijdag 6/10/2017 – 09:00

Beheer van een wegenpatrimonium : wegmetingen en databeheer

Samenvatting

Om het wegenpatrimonium te beheren, moet de toestand van de elementen, die het patrimonium vormen, gekend zijn. Verschillende bijdragen zullen recente technieken voor de niet-destructieve bemonstering van wegen en hun toepassingen voorstellen. Het wegenpatrimonium is meer dan alleen de rijweg: ook de ondergrondse leidingen en rioleringen horen daarbij. Bovendien, twee bijdragen betreffen de hulpmiddelen die toelaten om verzamelde gegevens centraal te beheren en zo een ondersteuning te vormen voor het beslissingsproces.

Technische coördinatie

Carl Van Geem (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Animatie

Vincent Helmus (Service public de Wallonie)

Programma

Oppervlakte-inspectie van wegdekken met behulp van 3D camera’s
Gregory Van Barel (Universiteit Antwerpen)

Van APL en SCRIM naar LPM en SKM
Margo Briessinck (Agentschap Wegen en Verkeer)

Karakterisering van wegen met behulp van een grondpenetratieradar
Albéric De Coster (Université catholique de Louvain)

Ontwikkeling van de grondradartechniek voor het inspecteren van wegen
Audrey Van der Wielen (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

KLIP Digitaal en AKELA
Natasha Blommaert (Agentschap Wegen en Verkeer)

BIM (Building Information Management) en Master Data Management
Natasha Blommaert (Agentschap Wegen en Verkeer)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 20 →