Sessie 2 : Woensdag 4/10/2017 – 13:30

Duurzame wegen – Milieu

Samenvatting

Duurzaamheid is een basisvereiste geworden voor al onze activiteiten in de samenleving, en dus ook voor de wegen. De raakvlakken tussen de weg en het milieu zijn veelvuldig, getuige de variatie in de hier voorgestelde onderwerpen, gaande van het ontwerp en de aanbesteding (thema Green public procurement) over diervriendelijke infrastructuur en levenscyclusanalyse van de weg en zijn materialen, tot het gebruik van recyclinggranulaten in asfalt en beton om de milieu-impact te verminderen.

Technische coördinatie & animatie

Luc De Bock (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Programma

De nieuwe Europese Richtlijn Overheidsopdrachten: een stap richting “Green Public Procurement” voor wegenwerken
Luc De Bock (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Hoe een aangepast ontwerp van de weginfrastructuur versnippering voor fauna kan vermijden
Eveline Hoppers (Tractebel)

Halfverhardingen: enkele theoretische beschouwingen – praktijkervaringen – aanbevelingen voor een kwalitatief ontwerp en uitvoering
Philip Steppe en Korneel Verhanneman (Tractebel)

Verbetering van de ecologische voetafdruk en de duurzaamheid van een weg door het gebruik van gebluste kalk in warmbereid asfalt
Aurela Shtiza (European Lime Association – EuLA)

Het gebruik van asfaltgranulaat in nieuwe asfaltmengsels: een kwalitatieve en ecologische analyse
Wim Van den bergh (Universiteit Antwerpen)

Toepassing van gerecycleerde granulaten in nieuw stortklaar beton (RecyBeton-project)
Luc De Bock (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 2 →