Sessie 16 : Donderdag 5/10/2017 – 15:30

Asfalt voor de toekomst

Samenvatting

In de asfaltsector zijn heel wat innovatieve ontwikkelingen aan de gang. Zij staan meestal in het teken van een verhoogde duurzaamheid. Asfaltproductie bij verlaagde temperatuur (AVT) is er één van, waarmee onder meer een reductie van het energieverbruik en een vermindering van CO2 en andere emissies wordt beoogd. In deze sessie wordt de stand van zaken omtrent AVT toegelicht, gevolgd door een debat over de toekomst van deze technologie.

De sessie gaat vervolgens in op andere innovaties zoals: de inzet van IT in de asfaltwegenbouw, de overgang naar in situ metingen ter vervanging van de controle op boorkernen, de inzet van verjongingsmiddelen en de ontwikkeling van nieuwe prestatieproeven.

Technische coördinatie

Ann Vanelstraete (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Animatie

Ann Vanelstraete en Stefan Vansteenkiste (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Programma

Inleiding
Ann Vanelstraete (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Asfalt bij verlaagde temperatuur – stand van zaken en toekomst
Stefan Vansteenkiste (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) – gevolgd door een paneldiscussie

De volgende stap in recycling dankzij verjongingsmiddelen
Laurent Porot (Kraton Corporation)

ROAD_IT : efficiënt procesbeheer door het inzetten van IT in de asfaltwegenbouw
Wim Van den bergh (Universiteit Antwerpen – EMIB)

Ringanalyse van dichtheidsmeters – OCW en aannemers zetten extra in op de kwaliteit
van de verdichting van asfaltverhardingen

Ben Duerinckx (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Statische drukproef op asfalt voor containerterminals
Tine Tanghe (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Vragen-antwoorden

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 16 →