Sessie 14 : Donderdag 5/10/2017 – 13:30

Slimme bouwstenen voor wegwerkzaamheden

Samenvatting

Wegwerkzaamheden zijn nodig om de wegenis op peil te houden en ze aan te passen aan evoluties (bv. meer plaats voor de meer duurzame vervoerswijzen). De werken zorgen onvermijdelijk voor hinder, met in een stedelijke context een bijzondere complexiteit: bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn drie aspecten die bijzondere aandacht vergen. En duurzaamheidsaspecten en economische aspecten zijn evenzeer van belang.

In de sessie “slimme bouwstenen voor wegwerkzaamheden” zullen enkele onderwerpen aan u worden voorgesteld: veelbelovende dispositieven, ambitieuze initiatieven, en boeiende evoluties op verkeerstechnisch en organisatorisch vlak.

Technische coördinatie & animatie

Hinko van Geelen (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Programma

Yellow – de veiligheid van wegenwerkers
Gert Van De Craen (Colas Belgium), Guilain Pedezert en Mathias Lou (Aximum)

Minder Hinder aanpak en communicatie bij wegenwerken
Wim Kenens en Jef Schoenmaekers (Agentschap Wegen en Verkeer)

Van coördinatie naar hypercoördinatie in het BHG
Olivier Van Craenenbroek (Brussel Mobiliteit)

Rijsimulatieonderzoek naar een validatie van een typeschema werfsignalisatie bij werken aan een rotonde
Kristof Mollu (Agentschap Wegen en Verkeer & Universiteit Hasselt – IMOB)

Stappen naar een homogenere Europese verkeersveiligheidsaanpak bij wegwerkzaamheden
Xavier Cocu (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Platform Urbanwise: introductie
Florent Suain (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 14 →