Sessie 13 : Donderdag 5/10/2017 – 13:30

Asfalt in de stedelijke omgeving

Samenvatting

Asfalt leent zich uitstekend tot gebruik in de stedelijke omgeving. In deze sessie wordt dit geïllustreerd door dieper in te gaan op enkele toepassingen die hiervoor bijzonder geschikt zijn zoals: gekleurde asfaltverhardingen, slemlagen en gietasfalt. Er wordt eveneens aandacht besteed aan nieuwigheden en onderzoek op dit vlak. Ook de fietsostrades, die meer fietsverkeer naar de steden moeten brengen, komen aan bod.

Technische coördinatie & animatie

Ann Vanelstraete (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Programma

Inleiding van het thema
Ann Vanelstraete (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Gekleurde asfaltverhardingen
Alexandra Destrée (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Slemlagen en bestrijkingen voor een duurzaam beheer van de wegen in steden en gemeenten
Bart Beaumesnil (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Gietasfalt: mengselontwerp en prestaties
Stefan Vansteenkiste (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Snelle en duurzame renovatie van wegen met reflectiescheuren door middel
van een scheurremmende tussenlaag

Frederik Vervaecke (Bekaert N.V.)

Gewapend wegenisbitumen
Stefan Hoogmartens (N.V. Hoogmartens Wegenbouw)

Van fietspad naar vergevingsgezinde fietsostrade
Patrick Van Loock (Provincie Antwerpen)

Vragen-antwoorden

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 13 →