Sessie 12 : Donderdag 5/10/2017 – 11:00

Smart Mobility : monitoring, management and enforcement

Samenvatting

In afwachting van de doorbraak van intelligente en zelfrijdende voertuigen die zowel onderling als met de weginfrastructuur communiceren, zijn er vandaag al heel wat slimme toepassingen die het voor overheden gemakkelijker maken het wegennetwerk te bewaken en het gebruik ervan te optimaliseren. In een aantal voorbeelden wordt ingegaan op bestaande of in ontwikkeling zijnde toepassingen.

Technische coördinatie

Kristof Rombaut (Agentschap Wegen en Verkeer) en Kris Redant (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Animatie

Caroline Pourtois (Service public de Wallonie)

Programma

Inleiding
Caroline Pourtois (Service public de Wallonie)

Het verkeercentrum Perex 4.0 in het hart van de digitale revolutie
Philippe Lemoine en Isabelle Jadot (Service public de Wallonie)

Implementatie van een automatisch detectiesysteem voor incidenten bij Mobiris-permanentie
Yves Delincé (Brussel Mobiliteit)

Fix my street
Thierry Varet (Brussel Mobiliteit)

Enforcement solutions – One common platform
Jean-Pierre Deknop (Siemens)

Proefproject voor de optimalisatie van de beschikbare parkeerplaatsen in laad-en loszones
Kurt De Peuter (Engie-Fabricom)

Vragen-antwoorden en conclusies
Caroline Pourtois (Service public de Wallonie)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 12 →