Sessie 10 : Donderdag 5/10/2017 – 11:00

Beton voor de volgende generaties

Samenvatting

In deze sessie wordt de nadruk gelegd op de recente ontwikkelingen en nieuwe concepten voor uitvoering van wegverhardingen in beton die mee kunnen helpen de duurzame infrastructuur voor het transport van de toekomst te verzekeren. Hierbij komen nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen aan bod zoals toepassing van recyclagegranulaten in beton, de methode van “actieve scheuraanzetten” in doorgaand gewapend beton, tweelaagse betonverhardingen en de recente certificatie van wegenbeton waarbij telkens de noden, uitdagingen en mogelijke antwoorden voor “onze” betonwegen van de toekomst worden belicht.

Technische coördinatie

Elia Boonen (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Animatie

Elia Boonen (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) en Vincent Helmus (Service public de Wallonie)

Programma

Verhardingen in tweelaags doorgaand gewapend beton – de ontsluiting van Couvin
André Jasienski (FEBELCEM)

Film : Tweelaags doorgaand gewapend beton in de tunnelsectie van de A11 (ASWEBO)
Voorgesteld door Elia Boonen (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Scheuraanzetten in doorgaand gewapende betonverhardingen (DGB)
Pieter De Winne (Agentschap Wegen en Verkeer)

Innovaties in betonwegen
Luc Rens (FEBELCEM)

Groen beton, een belangrijke bijdrage tot de circulaire economie
Willy Goossens (Groen Beton Vert vzw)

Certificatie van wegenbeton – een leidraad naar kwaliteit
Margo Briessinck (Agentschap Wegen en Verkeer) en Johny De Nutte (COPRO)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 10 →