Sessie 1 : Woensdag 4/10/2017 – 13:30

Openbare ruimte: een aangename plek voor de verschillende gebruikers

Samenvatting

Tijdens de sessie worden stedelijke openbare ruimten en ingrepen belicht die erop gericht zijn een meerwaarde te bieden op vlak van levenskwaliteit en samengaan van de bestemmingen en de gebruikers. Aangename ruimten impliceren een indeling die beter is voor voetgangers, fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer en het lokale leven, waarbij meer activiteiten mogelijk worden in de openbare ruimte. Deze benadering onderscheidt zich van de verkeersgerichte aanpak die decennia lang de weginrichting heeft overheerst.

Concreet komen twee Brusselse openbare ruimten aan bod (de ene al gerealiseerd, de andere in uitvoering), alsook een vernieuwende benadering die onze manier van denken over weginrichting radicaal in vraag stelt en beschouwingen van twee steden van gemiddelde grootte over hun centrale openbare ruimten.

Technische coördinatie

Benoît Dupriez (Brussel Mobiliteit)

Animatie

Stéphanie Van Doosselaere en Annelies Kums ((]pyblik[-team)

Programma

Handelskaai en Oeverpoort
Laure Vandenbossche (Espaces-Mobilités)

Nieuwe kansen voor het Spiegelplein
Livia de Béthune (Multiple)

Het ideale straatprofiel, think globally, act locally
Tom Dhollander (Infopunt Publieke Ruimte)

Verkeerscirculatieplan in Leuven zorgt voor opwaardering publieke ruimte
Roel Stessens (Stad Leuven)

Namen op maat van de voetganger: van het station tot aan de rivier
Michel Jehaes (Stad Namen)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 1 →