Programma

WOENSDAG 4/10/2017   I   DONDERDAG 5/10/2017   I   VRIJDAG 6/10/2017

 

Woensdag 4/10/2017

9u00-10u00 Onthaal
10u00-12u00 Openingssessie
12u00-12u30 Inhuldiging van de tentoonstelling
12u30-13u30 Lunch
13u30-15u00
sessie 1 sessie 2 sessie 3
Openbare ruimte: een aangename plek voor de verschillende gebruikers Duurzame wegen – Milieu Openbare verlichting: van visie naar uitvoering
15u00-15u30 PAUZE & POSTERSESSIE
15u30-17u00
sessie 4 sessie 5 sessie 6 Focus steden & gemeenten
Kwaliteitsvolle voetgangers- en fietsinfrastructuur: een noodzaak voor de weggebruiker! Veiligheid van het wegennet: ongevallenanalyse, verkeersveiligheidsanalyse– Lichtgevende signalisatie Smart Mobility – Big Data Rationele beheer van gemeentelijke wegen
17u00 Welkomstreceptie

 

Donderdag 5/10/2017

8u30-9u00 Onthaal
9u00-10u30
sessie 7 sessie 8 sessie 9 Terreinbezoek
Betonverhardingen en bestratingen in de stedelijke omgeving en de openbare ruimte Controle van verdichting van funderingen en ophogingen – Gerecyclede materialen Veiligheid van het wegennet: bermbeveiliging, passieve veiligheid Openbare ruimtes: gebruiksvriendelijkheid en noden van actieve modi
10u30-11u00 PAUZE & POSTERSESSIE
11u00-12u30
sessie 10 sessie 11 sessie 12
Beton voor de volgende generaties Riolering: problematiek van de inspectieputten en nieuwigheden betreffende de ondergrondse infiltratiesystemen Smart Mobility: monitoring, management and enforcement
12u30-13u30 Lunch
13u30-15u00
sessie 13 sessie 14 sessie 15  
Asfalt in de stedelijke omgeving Slimme bouwstenen voor wegwerkzaamheden Grondbehandeling met kalk en/of hydraulische bindmiddelen
15u00-15u30 PAUZE & POSTERSESSIE
15u30-17u00
sessie 16 sessie 17 sessie 18 Terreinbezoek
Asfalt voor de toekomst Beheer van een wegenpatrimonium: kwaliteit en financiering Werven en goederenvervoer Gebruik van natuursteen in de openbare ruimte
15u30 NETWORKING EXPOSANTEN
Schréder : Impact of IoT on smart outdoor lighting – new trends and concrete cases
18u00 Networking / Culturele avond (Train World)

 

Vrijdag 6/10/2017

8u30-9u00 Onthaal
9u00-10u30
sessie 19 sessie 20 sessie 21
Gebruik van natuursteen in de openbare ruimte Beheer van een wegenpatrimonium: wegmetingen en databeheer Duurzame wegen – Geluid
10u30-11u00 PAUZE & POSTERSESSIE
11u00-12u30
sessie 22 sessie 23
Bouwen en renoveren van kunstwerken in stedelijke gebieden Smart Mobility: impact op de wegenbouw
12u30 SLOTSESSIE
13u00 Slotbanket