PRESENTATIES

Klik op de naam van een sessie en bekijk het volledige programma.
Klik vervolgens op de titel van de presentatie om de pdf te downloaden.

Academische sessies

Openingssessie

Slotsessie

Focus steden & gemeenten

Rationele beheer van gemeentelijke wegen

Thematische sessies

Sessie 1   – Openbare ruimte: een aangename plek voor de verschillende gebruikers

Sessie 2   – Duurzame wegen – Milieu

Sessie 3   – Openbare verlichting: van visie naar uitvoering

Sessie 4   – Kwaliteitsvolle voetgangers- en fietsinfrastructuur: een noodzaak voor de weggebruiker!

Sessie 5   – Veiligheid van het wegennet: ongevallenanalyse, verkeersveiligheidsanalyse– Lichtgevende signalisatie

Sessie 6   – Smart Mobility – Big Data

Sessie 7   – Betonverhardingen en bestratingen in de stedelijke omgeving en de openbare ruimte

Sessie 8   – Controle van verdichting van funderingen en ophogingen – Gerecyclede materialen

Sessie 9   – Veiligheid van het wegennet: bermbeveiliging, passieve veiligheid

Sessie 10 – Beton voor de volgende generaties

Sessie 11 – Riolering: problematiek van de inspectieputten en nieuwigheden betreffende de ondergrondse infiltratiesystemen

Sessie 12 – Smart Mobility : monitoring, management and enforcement

Sessie 13 – Asfalt in de stedelijke omgeving

Sessie 14 – Slimme bouwstenen voor wegwerkzaamheden

Sessie 15 – Grondbehandeling met kalk en/of hydraulische bindmiddelen

Sessie 16 – Asfalt voor de toekomst

Sessie 17 – Beheer van een wegenpatrimonium: kwaliteit en financiering

Sessie 18 – Werven en goederenvervoer

Sessie 19 – Gebruik van natuursteen in de openbare ruimte

Sessie 20 – Beheer van een wegenpatrimonium: wegmetingen en databeheer

Sessie 21 – Duurzame wegen – Geluid

Sessie 22 – Bouwen en renoveren van kunstwerken in stedelijke gebieden

Sessie 23 – Smart Mobility : impact op de wegenbouw