Nieuws

NAAR EEN VOLKOMEN ONUITGEGEVEN EN VERNIEUWEND PROGRAMMA:
  MEER DAN 150 INGEDIENDE VOORSTELLEN

De oproep tot bijdragen voor het Belgisch Wegencongres 2017 kende een enorm succes! Het Programmacomité heeft meer dan 150 voorstellen ontvangen. Het grootste deel hiervan legt de nadruk op de weg in een stedelijke omgeving.

Momenteel worden de voorstellen onderzocht. Doel is de bijdragen op te nemen in het programma van de sessies om te komen tot een onuitgegeven en vernieuwende inhoud voor alle professionals uit de wegensector.

Het programma wordt opgesteld rond 4 thema’s: wegontwerp, wegenbouw, wegenonderhoud en wegenexploitatie.

Een aantal meer specifieke thema’s is al vastgelegd:

  • het delen en de kwaliteit van de openbare ruimte
  • de kwaliteit en het gebruik van materialen
  • het beheer van bouwplaatsen
  • de renovatie van kunstwerken
  • de gevolgen van nieuwe technologieën op de beroepen in de wegenbouw

Het succes van de oproep tot bijdragen vormt een belangrijk onderdeel van het Congres. Dankzij deze co-constructieformule komt het Belgisch Wegencongres zijn belofte na: hét vierjaarlijks event bij uitstek zijn van de Belgische wegensector.

Word exposant of sponsor? Maak uw keuze!

Aarzel niet: de toekenning van de stands gebeurt in volgorde van ontvangst van de inschrijvingsformulieren.