Belgische wegencongres

Welkom op de website van het 23ste Belgische Wegencongres, dat van woensdag 4 tot vrijdag 6 oktober 2017 in Brussel plaatsvond.

Meer dan 500 professionals actief in de wegenbouw, het wegbeheer en de wegexploitatie, zoals weg- en netbeheerders, aannemers, studiebureaus en onderzoekscentra, namen deel aan deze editie.

Drie dagen lang deelden 155 sprekers goede praktijken en stelden ze onderzoeksresultaten en innovaties uit de wegensector voor.

Daarbij werd de klemtoon vooral gelegd op wegen in een stedelijke omgeving, intelligente mobiliteit (smart mobility), de kwaliteit van de openbare ruimte en erfgoedbeheer.

Naast de werksessies was er een tentoonstelling waar meer dan 30 openbare en privéorganisaties hun producten en realisaties voorstelden en waar interessante contacten gelegd werden voor toekomstige samenwerkingsverbanden.

Alle presentaties, posters en artikels vindt u terug op deze website. Veel leesplezier!

 

Jean-Paul Gailly
Voorzitter van het congres en van het organiserend comité
Directeur-generaal – Brussel Mobiliteit

Claude Van Rooten
Voorzitter van de Belgische Wegenvereniging
Directeur-generaal van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)

Philippe Barette
Voorzitter van het Programmacomité
Directeur Beleid – Brussel Mobiliteit