Belgische wegencongres

Welkom op de website van het XXIIIste Belgisch Wegencongres dat plaats vindt van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 oktober 2017 in het SQUARE-Brussels Meeting Centre.

Het Belgisch Wegencongres vindt om de vier jaar plaats en richt zich tot professionals die betrokken zijn bij de aanleg, het beheer en de exploitatie van wegen, zoals weg- en netwerkbeheerders, aannemers, studiebureaus en onderzoekscentra.

In drie dagen wil het Congres een totaaloverzicht bieden van de vele facetten van de hedendaagse weg door de uitwisseling tussen verschillende actoren te bevorderen.

Het programma is gericht op de vier levensfases van weginfrastructuur:   het ontwerp,   de uitvoering,   het onderhoud en de exploitatie van de weg.

De aanpak is resoluut pragmatisch door innovaties naar voren te brengen, goede voorbeelden in de kijker te zetten en de knowhow te benutten van bedrijven en administraties van alle gewesten, provincies en gemeenten van België, die actief in de wegensector zijn.

Bijzondere nadruk wordt gelegd op aspecten van de weg in een stedelijke omgeving, ’slimme mobiliteit’ (Smart Mobility), de kwaliteit van de openbare ruimte en de dienstverlening aan de gebruikers.

Naast de werksessies biedt de tentoonstelling een unieke kans aan de verschillende publieke en privéactoren om hun producten en realisaties voor te stellen en om contacten te leggen voor toekomstige samenwerking.

Het Belgisch Wegencongres is een organisatie van de Belgische Wegenvereniging, onder het voorzitterschap van de heer Claude Van Rooten.

Deze XXIIIste editie wordt georganiseerd door Brussel Mobiliteit (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) onder het voorzitterschap van directeur-generaal Jean-Paul Gailly.